Om Logiksyste AB
 
Logiksystem är ett automationsföretag som:
Automatiserar värmeverk, processanläggningar och produktionsutrustningar mm.
Använder den senaste tekniken från de stora tillverkarna.
Jobbar med kostnadseffektiva lösningar.
Har varit aktiva i branchen sedan 1986 .

Logiksystem och kunden
Vi har kapacitet nog att utföra ett styrning av hela värmeverk med komplett DCS-lösning.
Vi kan ta totalt ansvar för styr-entreprenader och med hjälp av våra samarbetspartners
leverera komplett styr och övervakning inklusive el och instrument-installation.

Logiksystem är flexibla. Vi levererar det kunden vill ha utfört.
Vi har ofta både både små och stora uppdrag där vi enbart levererar vårt kunnande och tid.
Vi gör ändringsjobb och felsökning i befintliga system.
Vi kan kostnadseffektivt göra små jobb.
Vi håller lösningarna på den nivå som kunden vill ha.

Vi finns i Skövde och Kristinehamn, men vi levererar där våra kunder finns.
Med fjärruppkoppling sköter vi enkelt även mindre löpande arbeten utan att vara på plats.
Vi har t.ex. flera trogna kunder i såväl Skåne, Norrbotten som Norge.

Logiksystem och styrsystem
Vi är inte bundet till något fabrikat.
Vi har kunniga ingenjörer och programvaror för :
DCS som ABB 800xA, Emerson Delta V, Siemens PCS7.
PLC från ABB, Rockwell, Siemens, Mitsubishi, Schneider och GE-fanuc.
Scada som Citect, Fix, WinCC, FTView, Cimplicity.
Paneler från Beijer, ABB, Rockwell, Siemens. 
Vi har gjort många anläggningar med Profinet, Profibus-DP och PA fältbusteknik
Vi har vana av sammankoppling av olika fabrikat av PLC.

Logiksystem och ABB
Vi har valt att bli ABB Value provider därför att vi anser
ABB 800xA vara det mest lämpade DCS för kraftvärmeverk.

ABB Value Provider är ABBs högsta nivå i partnerprogrammet
för systemintegratörer. Vi har bl.a. genomgått tester hos ABB och har därmed
dokumenterad kunskap om 800xA och Compact 800.

Vi har ett öppet 800xA- bibliotek
Logiksystems öppna bibliotek för process och kraftvärme för 800xA

Vi är certifierade för 800xA Safety Products och har levererat ett antal
800xA - safetylösningar till och med långt innan ABB införde certifieringskravet.

Även om vi gärna levererar 800xA så är vi inte bundna till ABB.

Logiksystem och vår personal
Logiksystem har egen personal och utrustning för:
El-konstruktion, programmering, bildbygge, drifttagning, dokumentation, elskåpstillverkning.